Garantiebeleid

U kunt het garantiebeleid van uw product hieronder bekijken of door de PDF te downloaden.

HIZERO Benelux biedt een back-to-base reparatie garantie van 2 jaar. Bel ons op +32(0)56 71 54 51 of e-mail ons op info@dancal.be.

F500 Scene Graph 7 -
F803 Technology 3D (3)

HIZERO Product Garantiebeleid

HIZERO Benelux-garantiebeleid voor apparaten

Voor alle technische vragen bel +32(0)56 71 54 51 of e-mail ons op email info@dancal.be.

1. Deze garantie wordt geleverd door:
Dancal Elektro
Industriepark 12A
8587 Spiere-Helkijn

2 Jaar Beperkte Garantie
De garantie geeft de Oorspronkelijke koper recht op gratis reparaties en vervangende onderdelen voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. (Let op: de garantie is een garantie van reparatie en alle reparaties worden uitgevoerd in een van onze servicecentra) HIZERO Benelux of een van de erkende servicemedewerkers zal tijdens kantooruren elk onderdeel repareren of vervangen dat, naar het oordeel van de fabrikant, defect is als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, op voorwaarde dat het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant (volgens de gebruiksaanwijzing). Als het apparaat in een commerciële omgeving of met een commercieel doel gebruikt is, is de garantie 3 maanden (commerciële garantie dekt elke activiteit waarbij de gebruiker een financiële vergoeding ontvangt of waarbij het gebruik wordt beschouwd als buiten de normale huishoudelijke omstandigheden).

2. Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de wetgeving van het land waarin het apparaat wordt verkocht. U heeft recht op vervanging of terugbetaling ingeval een groot defect en compensatie voor enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het falen niet neerkomt op een groot defect.

3. De koper is verantwoordelijk voor het betalen van alle transportkosten naar en van het erkende servicecenter en eventuele verliezen of schade opgelopen tijdens het transport zijn voor rekening van de koper.

4. Verbruiksmaterialen vallen niet onder deze garantie- i.e. de reinigings- en borstelrol.

5. Deze garantie is nietig in het geval dat:

– Het apparaat verkeerd is gebruikt, verwaarloosd of per ongeluk gevallen/beschadigd is.
– Het apparaat is gerepareerd of er een poging tot reparatie gedaan is door een niet-erkend servicecentrum.
– Het apparaat niet volgens de instructies in de handleiding gebruikt is.
– Als het apparaat niet regelmatig volgens de instructies schoon wordt gemaakt, kan uw garantie komen te vervallen.

Het apparaat zal door een gekwalificeerde technicus worden beoordeeld om te bepalen of het apparaat in aanmerking komt voor garantie als de bovenstaande omstandigheden van toepassing zijn.

Er wordt GEEN garantieservice verleent als er op het moment van de aanvraag van deze service geen geldig bewijs van aankoop kan worden overlegd. Als er geen aankoopbewijs kan worden getoond zal de productiedatum worden gebruikt als aankoopdatum.

Garantieservice wordt NIET verleend tenzij een geldig aankoopbewijs wordt getoond op het moment dat garantieservice wordt verleend aangevraagd. Als er geen bon kan worden overlegd, wordt de productiedatum gebruikt als de aankoopdatum van het apparaat.

Handle with control panel_side

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

hizero-inst

6. Niets in dit document zal enige rechten die zijn verleend onder toepasselijke wetgeving beperken, verminderen, wijzigen of uitsluiten.

7. Breng het apparaat NIET terug naar de winkel tenzij u eerst met een geautoriseerde HIZERO-vertegenwoordiger hebt gesproken en geadviseerd werd om dit te doen. Alle technische ondersteuning wordt uitgevoerd door HIZERO Benelux.

8. Garantieservice wordt verleend door Dancal Elektro, info@dancal.be

9. Bewaar a.u.b. uw aankoopbewijs voor het geval van een garantieclaim

10. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is HIZERO niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook die verband houdt met gebruik van dit product

Word consulent

Ervaar het gemak van schoonmaken met de Hizero Cleaner. Start als Hizero consulent en bouw een carrière die past bij uw levensstijl. #EnjoyTheLove